Günümüzde çocuklar; COVID-19 yüzünden zamanlarının çoğunu diğer çocuklardan uzak, izole bir şekilde geçiriyorlar.
Çocukların bu izole yaşamda en büyük eğlence kaynağı yüksek teknolojili malzemelerdir. Tablet, akıllı telefon
ve bilgisayar Gibi. Çocukların yüksek teknolojili materyalleri aşırı kullanımı, yaratıcılığın gelişimini engelleyebileceği
gibi sosyal iletişim becerilerinde de işlev bozukluğuna neden olabilir; Örneğin, konuşarak problem çözme, takım halinde
çalışma, empati kurma, konuşma becerileri vb.

Bu projede; Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek ve aşırı teknoloji kullanımından kaynaklanan sorunlara
arkadaşlarıyla/akranlarıyla iletişim kurabilecekleri bir ortam yaratarak çözüm bulmak temel amacım oldu.

Bu proje, İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Programı bitirme projesi olarak hazırlanmıştır.